Vägen mot digital kompetens- En studie av pedagogers skilda uppfattningar om användandet av digitala verktyg i skriftspråksarbetet med barn i förskolan

 • Pauline Gustavsson
 • Anneli Nilsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med denna undersökning är att studera pedagogers skilda uppfattningar om användandet av förskolans digitala verktyg i skriftspråksarbetet med barn i åldern 3 - 6 år.

  Med frågor som hur pedagoger i förskolan tänker kring användandet av digitala verktyg samt hur de beskriver sin kunskap för att kunna arbeta med digitala verktyg har ett resultat framträtt. Detta har sedan kopplats samman med tidigare forskning och aktuell debatt.

  Aktuell debatt efterfrågar teknikorädda pedagoger vilket inspirerat oss till denna studie. För att få svar på forskningsfrågorna har kvalitativa intervjuer använts som metod. Resultatet visar att det finns en variation av uppfattningar om användandet av digitala verktyg i förskolan. Analysen utgår från ett fenomenografiskt perspektiv.

  Samtliga pedagoger efterfrågar kompetensutveckling samt riktlinjer för att göra de digitala verktygen meningsskapande. Vidare kan ett samband ses mellan intresse och användning, de pedagoger som anser sig ha ett intresse har också en större kunskap vilket leder till ett mer frekvent användande av de digitala verktygen.

  Tilldelningsdatum2016-dec.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Radeklev (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • digitala verktyg
  • förskola
  • skriftspråksutveckling
  • pedagog
  • förhållningssätt
  • digital kompetens

  Citera det här

  '