VÄGEN TILL AUKTORISATION Varför blir inte fler godkända revisorer auktoriserade

 • Carina Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka varför inte fler godkända revisorer väljer att bli auktoriserade. Av de nästan tvåtusen registrerade godkända revisorerna, är det endast cirka trettio procent som är godkända med revisorsexamen. Uppsatsens metoden är vald efter en abduktiv ansats med en kvalitativ inriktning där insamlingen av data till det empiriska materialet har skett genom personliga intervjuer med åtta revisorer som varit godkända och yrkesverksamma under minst tio år. Intervjuerna har skett på revisorerna kontor på totalt fem olika orter i Blekinge, Kalmar och i Kronoberg län. Undersökningens slutsats visar att de intervjuade revisorerna är nöjda och tillfredställda med arbetsuppgifterna de har idag. De har hittat sin karriär och valt att inte nå en högre position som auktoriserad revisor. En titel som auktoriserad revisor eller en högre lön var inga incitament för att bli auktoriserad. Det finns ingen större behörighetsskillnad emellan dem utan mest en teoretisk kompetensskillnad. En godkänd revisor kan lika väl som en auktoriserad vara ledare av ett team, chef på en revisionsfilial eller ha en egen revisionsbyrå.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '