Vägen till Framgång?
En studie av Grit i förhållande till individuell framgång inom skola och idrott

  • Rasmus Häggblom

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Grit definieras som ett övergripande konstrukt bestående av individens passion och uthållighet i förhållande till långsiktiga mål. Grit beskrivs som ett personlighetsdrag och anses ha hög prediktiv förmåga för prestation framför allt inom skola och krävande militärutbildningar, men även inom flera andra livsområden som karriär, idrott och äktenskap. Denna studie undersökte hur väl grit generellt kan förklara variation i prestation inom idrott och skola eller om grit uppvisar en mer domänspecifik karaktär. Slutligen undersökte studien om grit kan tillföra något till förklaringen av prestationsvariation som inte det redan tidigare etablerade personlighetsmåttet samvetsgrannhet kan förklara. I studien deltog gymnasiestuderande som studerar på elitidrottsprogram (N = 63) där de kombinerar högskoleförberedande studier med en satsning för en karriär inom elitidrotten. Resultaten från korrelationsanalyserna visade inte på några signifikanta samband mellan grit och prestation i de olika domänerna. Däremot förmådde de domänspecifika grittesterna uppvisa medelstarka till starka korrelationer med prestation inom respektive domän. Hierarkiska regressionsanalyser för vardera prestationsmiljön visade att grit inte kunde tillföra något till prediktionen utöver det redan etablerade begreppet samvetsgrannhet i någondera domänen. Konklusionen av studien är att vi bör överväga att omformulera grit till en mer domänspecifik egenskap och att grit inte verkar ha förmåga att predicera framgång utöver redan etablerade personlighetsmått.
Tilldelningsdatum2020-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Marcus Johansson (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • Grit
  • Samvetsgrannhet
  • Prestation
  • Skola
  • Idrott

Citera det här

'