”Väggarna har vi och de kan vi inte göra något åt”
: En studie av förskolepedagogers tankar om inomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande.

 • Jenny Persson
 • Linda Persson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Tilldelningsdatum2010-sep.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Eva Svederberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '