Välgörenhet och individens välfärdsansvar
: välgörenhetsbegreppet i välfärdsstatens förändring

 • Jonna Tingström

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Studiens syfte är att genomföra en ideologiskritisk analys av välgörenhetsbegreppet i det senmoderna samhällets välfärdsförändring. I utförandet av detta har välgörenheten som teori och praktik skisserats upp med hjälp av teorier om det senmoderna samhället. Teorin har använts som ett ideologikritiskt verktyg i studiet av det offentliga samtalet kring välgörenhet. Ett offentligt samtal som i studien innefattas av massmedialt men också politiskt material. Studiens resultat visar på en samhälls- och välfärdsförändring som fått till följd att välgörenhetsbegreppet liberaliserats och instrumentaliserats. Ett utökat fokus på välgörenhet kan i studien ses som ett kännetecken för det senmoderna samhället och den medföljande ansvarsförskjutningen av välfärden.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Sinikka Neuhaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • ideologikritik
  • kritisk samhällsteori
  • välfärd
  • välgörenhet.

  Citera det här

  '