Välkommen till verkligheten
: En litteraturstudie om upplevelsen av att arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska

 • Gorana Lapcevic
 • Anja Johnsson Daum

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Bakgrund: Varje år utexamineras cirka 4000 sjuksköterskor i Sverige. Nyutexaminerade sjuksköterskors ansvarsområde är omvårdnad och att som nyutexaminerad börja arbeta som sjuksköterska kan upplevas olika. Syftet: var att beskriva hur det upplevs att arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes och tolv vetenskapliga artiklar analyserades och beskrevs. Resultat: De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde det som utmanande, stressande, oroande och utvecklande men kände sig otillräckliga i sitt arbete som sjuksköterska. Detta upplevdes när de arbetade självständigt och samarbetade med arbetskamrater och patienter. Praktiska moment som nyutexaminerade sjuksköterskor inte var vana vid att utföra väckte negativa känslor såsom oro och stress. Att få stöd av omgivningen i form av en bekräftande kommunikation och att ingå i vårdlaget var betydelsefullt. Diskussion: Det är därför av vikt att blivande sjuksköterskor får praktiskt träna skilda moment i omvårdnaden under utbildningens gång samt får stöd av omgivningen.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Larsson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • nyutexaminerade sjuksköterskor
  • upplevelser
  • omvårdnad

  Citera det här

  '