Välmående & prestationsmätningar, Finns det ett samband?

 • Adam Fröberg
 • Susanna Thörn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sjukskrivningarna ökar allt mer i Sverige, framförallt sjukskrivningar som beror på det psykiska välmåendet och stress har ökat. Prestationsmätningar har blivit allt vanligare på arbetsplatser. Det kan bland annat vara för att kontrollera vad som producerats, för att kunna utveckla arbetsplatsen eller för att kunna budgetera. Att prestationer blir mätta kan uppfattas som ett stressmoment som leder till att individer mår sämre och att det psykiska välmåendet påverkas negativt. Vi har i denna studie valt att undersöka om prestationsmätningar påverkar välmåendet. För att göra detta har vi grupperat olika orsaker till att mäta prestationer och olika syften för att mäta prestationer. För att undersöka detta har vi valt att studera två olika arbetsplatser, Försäkringskassan och Länsförsäkringar, för att kunna se om, och i så fall hur välmåendet påverkas av prestationsmätningar. Studien har gjorts genom att en enkät med olika sätt att mäta välmående och frågor om hur individen upplever vad prestationerna baseras på och i vilket syfte de mäts, har skickats ut på de båda arbetsplatserna. Totalt skickades enkäten till 151 respondenter. Av dessa svarade 104. Vi har kunnat konstatera att det finns ett positivt samband mellan prestationsmätningar i syfte att utveckla och välmående. Det vill säga att ju mer man upplever att man mäts för att kontrolleras, desto bättre mår man. Däremot har vi inte hittat något samband mellan övriga grupperingar, försäljningsfrekvens, resultat och kvalité och kontrollera/planera och välmåendet.

  Tilldelningsdatum2015-nov.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • välmående
  • prestationsmätningar
  • professionella serviceföretag

  Citera det här

  '