Värderingsövningar i sex- och samlevnadsundervisningen - en studie om ledarens roll och värderingövningars inverkan i grundskolans senare del

 • Ida Hermansen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sexualiteten är en viktig del av människans identitet och däri ingår många värderingar. Ungdomar påverkas ständigt av samhället och behöver därför redskap för att kunna fatta egna beslut och synliggöra sina värderingar. Värderingsövningar är en metod som kan användas för att träna elever i att uttrycka medvetna ställningstaganden och ståndpunkter som ingår i skolans uppdrag. Syftet med det här arbetet var att undersöka om värderingsövningar påverkar elevernas uppfattningar och vilka problem ledaren kan ställas inför. Detta studerades genom att först genomföra en undervisningssekvens med elever i år 8 och sedan intervjua några av deltagarna. Personliga reflektioner av ledarrollen genomfördes också, inspirerade av aktionsforskningens metoder. Resultatet visar att flera av eleverna ändrade åsikter efter undervisningen och att några fallgropar som ledaren kan råka ut för berör respekten för varandra i gruppen, diskriminerande åsikter, hur man får tillstånd konstruktiva samtal och får med alla elever i diskussionerna.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '