Våga ny teknik
: Om pedagogers användning avtekniska hjälpmedel i undervisningen

 • Maria Södergren
 • Mikaela Oskarsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Den här uppsatsen handlar om hur tekniska hjälpmedel används i undervisningen, vad när och hur. Uppsatsen tar även upp författares syn på tekniska hjälpmedel samt resultaten utifrån de observationer vi utfört inom området, som redovisas ur en positiv synvinkel. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om pedagogerna i de observerade klasserna använder sig av tekniska hjälpmedel i undervisningen. Studien är kvalitativ och består av observationer i tre klasser, åk 1,4 och 5. Resultatet visar att den tekniska användningen i de observerade klasserna är varierad, men den finns där!

  Tilldelningsdatum2012-okt.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnders Eklöf (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • tekniska hjälpmedel
  • ikt datorn i undervisningen
  • inlärning
  • artefakter

  Citera det här

  '