Våldsamma spel - våldsamma tankar?

 • Julia Englund
 • Christine Jansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur barn i skolår 3-5 som uppger sig spela våldsamma datorspel, respektive barn som uppger att de inte spelar våldsamma datorspel, resonerar kring våld. Den forskning som finns inom området visar på motstridiga resultat; en del studier visar att våldsamma datorspel påverkar spelaren, på ett sådant sätt att spelaren blir mer våldsbenägen, eller ser på världen på ett mer aggressivt sätt. Andra visar att en sådan påverkan inte finns. Undersökningsgruppen består av 20 barn, varav hälften uppgett att de spelar våldsamma datorspel och den andra hälften uppgett att de inte gör det. Metoden för undersökningen är semistrukturerade gruppintervjuer kring våld. Resultatet visar att de barn som uppgett att de spelar våldsamma datorspel och de barn som uppgett att de inte spelar våldsamma datorspel överlag resonerar likadant kring våld. Arbetets slutsats är att det går att se en tendens till att spelandet av våldsamma datorspel inte har något samband med värderingar om och attityder till våld i övriga sammanhang.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '