Våldsutsatta kvinnors upplevelser av vad som kännetecknar en god vårdrelation
: En litteraturstudie

 • Nicole Fors
 • Sofia Hall

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Cirka 70 % av alla kvinnor i världen har någon gång blivit utsatta för våld. Forskning visade att det fanns en rädsla hos vårdpersonalen för att ta upp problemet med kvinnorna. Vårdpersonal har ett ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våldet som kvinnan upplevt. Syfte: Syftet var att belysa fysiskt våldsutsatta kvinnors upplevelser av vad som kännetecknar en god vårdrelation. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, detta med hjälp av 11 vetenskapliga artiklar. Resultat: Huvudfynden var en bekräftande dialog, en förtroende och tillitskapande relation och ett professionellt bemötande. Slutsats: Vårdpersonal bör visa respekt för de våldsutsatta kvinnorna och även vara goda lyssnare. Kroppsspråket kan visa om en person verkligen tycker det den säger. Som vårdpersonal är det därför viktigt att tänka ut vart man själv står i frågan om våldsproblemet, så att man kan lägga det åt sidan och ge sin patient den optimala vård som behövs. Varje möte med en patient ger möjlighet att lära känna denne bättre, på så vis kan individuell omvårdnad ges.

  Tilldelningsdatum2011-juli-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Marie Nilsson (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • upplevelser
  • våldsutsatta kvinnor
  • vårdpersonal
  • vårdrelation

  Citera det här

  '