“Vår grundsyn har alltid varit att vi inte vill presentera några färdiga sanningar”
: En analys av ideologin i begreppet hållbar utveckling i svensk skola

 • Utas Finn
 • Ekström Emelie

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2021-apr.-27
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • hållbar utveckling
 • lhu
 • ideologisk medvetenhet
 • ideologikritik
 • kritisk teori
 • žižek
 • bauman

Citera det här

'