VÅR SMALA LYCKA - OM ATTITYDER TILL DET KVINNLIGA KROPPSIDEALET

 • Pär Johansson
 • Inger Molin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Människans exponering för massmedia gör att kvinnor och män dagligen påminns om hur idealmänniskan bör se ut. Detta kan för många individer leda till ett utbrett kroppsmissnöje. Syftet var att undersöka implicita och explicita attityder till det kvinnliga kroppsidealet. De explicita attityderna mättes med en enkät och de implicita attityderna mättes med implicit associations test (IAT). För att försöka få en attitydpåverkan av kontext effekt fick försöksdeltagarna läsa antingen en positivt eller negativt riktad tidningsartikel till kroppsidealet. Studien innefattar även försöksdeltagarnas kroppsuppfattning, idealkroppsuppfattning och uppfattningen om massmedias kroppsideal. Studien visade att de ogillade det smala kroppsidealet och BMI predicerade kroppsmissnöje. I studien ingick 60 försöksdeltagare.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '