Vårdnadshavares uppfattningar kring vistelsetidens betydelse för barns omsorg, fostran och lärande

 • Nathalie Malmström
 • Ulrika Bertilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vårdnadshavare uppfattar barns vistelsetid i relation till det förskolan erbjuder av omsorg, fostran och lärande. Detta för att söka svar utifrån enskilda vårdnadshavare erfarenheter, tankar samt åsikter.

  18 vårdnadshavare från en förskola har tagit del av ett elektroniskt frågeformulär för att svara på frågor kring vistelsetid, omsorg, fostran samt lärande i förskola. Studien grundar sig på en kvalitativ metod med en teoretisk utgångpunkt i fenomenologi. Det insamlade materialet har sedan bearbetats och tolkats med hjälp av olika kategorier efter de svar som framkommit. Resultatet visar att vårdnadshavarna anser att trygghet och socialt samspel är två av de absolut viktigaste grundstenarna i förskolan för barns omsorg, fostran och lärande.

  Tilldelningsdatum2018-sep.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Elisabeth Porath Sjöö (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • vistelsetid
  • omsorg
  • fostran
  • lärande
  • vårdnadshavare
  • förskola

  Citera det här

  '