Vårdpersonalen och munbedömningsinstrumentet

 • Fresia Björcke
 • Kristina Olafsen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Munnen kan inte ses som separat från resten av kroppen eftersom munhälsan påverkar den generella hälsan. Syfte: Syftet var att belysa betydelsen av användandet av munbedömningsinstrument för vårdpersonalen. Metod: Allmän litteraturstudie. Resultat: Genom en innehållsanalys framkom de två subkategorierna; Ger möjlighet att upptäcka och Tydliggör fortsatt behov av munbedömning. Dessa ledde till kategorin; Munbedömningsinstrumentet ger struktur. Diskussion: Genom att göra en munbedömning på patienten kan vårdpersonalen lindra/förebygga lidande eftersom munhälsoproblem upptäcks och kan åtgärdas. All vårdpersonal måste förstå varför munvård och munbedömningar är viktigt och munbedömningsinstrument behöver vara tillförlitligt och lättanvänt. Rutiner måste finnas i varje vårdverksamhet, ett munbedömningsinstrument bör väljas ut med omsorg och anpassas till verksamheten.Konklusion: Användandet av ett munbedömningsinstrument kan leda till ökad struktur i vårdpersonalens munvårdsarbete.

  Tilldelningsdatum2014-jan.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Bjerström (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • munbedömningsinstrument
  • munbedömning
  • munhälsa
  • munvård
  • omvårdnad

  Citera det här

  '