Vårdpersonalens åtgärder för att förebygga suicid hos deprimerade barn och ungdomar

 • Anna Hallin
 • Ujkan Kuqi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga, en tonåring tar sitt liv varje vecka. 30-70% av dem som tar livet av sig är deprimerade, 90-95% har haft någon psykisk sjukdom. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonalens åtgärder för att förebygga suicid hos deprimerade barn och ungdomar. Metod: En allmän litteratur studie genom sökning av kvalitativa och kvantitativa artiklar i elektroniska databaser och genom manuell sökning. Sammanlagt 10 artiklar granskades och analyserades. Resultat: Det framkom att det var viktigt att identifiera riskfaktorer, ge stöd och behandling, att skapa en god dialog med patienten och anhöriga, samt att ha kunskap kring omhändertagandet av deprimerade barn och ungdomar med självmordstankar. En god relation mellan vårdpersonal och patient var centralt i omhändertagandet. Slutsats: År 2020 beräknas omkring 1,53 miljoner människor begå självmord i världen, ett självmordsförsök skulle göras varje sekund. Ökad kunskap om riskfaktorer och omhändertagande är viktigt för att minska antalet självmord. Därför behövs mer resurser till forskning och förebyggande åtgärder kring suicid bland barn och ungdomar.

  Background: Suicide is the most common cause of death among children and adolescents. For each minute that passes one person commit suicide in the world. 30-70% of those who commit suicide suffer from depression and 90-95% have some kind of psychiatric disease. Aim: The aim was to describe nursing care in children and adolescents with depression to prevent suicide. Method: A literature review based on qualitative and quantitative articles was carried through. Ten scientific articles were examined and analysed. Result: Five categories were identified: Support, treatment, risk factor identification, keeping a dialogue with the patient and their relatives and having knowledge about how to take care appears to be important factors in dealing with depressed and suicidal children and adolescents. A good relationship between the nursing staff and the patient is crucial. Conclusion: It’s estimated that in 2020 about 1, 53 million people will commit suicide in the world, for each second that passes one suicide attempt will be committed. This shows a great need of research and strategies to prevent suicide among children and adolescents.

  Tilldelningsdatum2008-aug.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '