Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank?
: en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

 • Jenni Lindh
 • Frida Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har.

  Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässleholm och Ängelholm. Datainsamlingen har sedan analyserats med hjälp av korstabeller.

  Teoretiskt perspektiv: Studien utgår ifrån tidigare forskning inom området som har använts för att kunna upptäcka faktorer som kan förklara vårt syfte.

  Resultat:  Analysen visade att vid val av marginalbanker värdesätts faktorer så som bra pris på varor i butik samt bonuscheckar. Vad som också framkom är att vid segmentering av kunder bör bankerna, enligt reslutat från denna uppsats, använda sig av differentierad marknadsföring vid segmentering av kunder.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • traditionell bank
  • marginalbank
  • privatkund
  • användning av bank
  • typ av bank
  • enkätundersökning

  Citera det här

  '