Vad är "mentorskap" och hur uppstår lärande i en mentorsrelation?

 • Olof Bergman
 • Maria Nordgren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie genomfördes på ett ledarskapsprogram i södra Sverige med 20 deltagare som också var adepter för sina 20 mentorer. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur intervjupersonerna uppfattade mentorskap och att jämföra detta med det teoretiska mentorskapet, samt att utröna om det uppstår lärande i mentorskapet. De teorier som utgicks ifrån härstammar från Dewey, Kolb, Knowles och Argyris. Undersökningen hade en kvalitativ ansats med inriktning på semistrukturerade intervjuer. De fem intervjuer som gjordes var uppdelade på två mentorer, två adepter och en programutformare. Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter att genomföra. Det resultat som slutligen nåddes pekade på att mentorskap är ett väldigt individuellt lärandesätt, vilket gör det svårt att göra en jämförelse mellan olika typer av program. Många likheter med teoretiskt mentorskap fanns hos intervjupersonerna däremot var det på den mer personliga nivån som skillnader kunde utmätas. Lärande sett utifrån de pedagogiska teorier vi undersökt uppstod under mentorskapet.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '