Vad avgör förmågan att anpassa sig till livet i ett annat land?
: En studie bland finlandssvenska kvinnor boende i Schweiz

 • Heidi Flückiger-Forsman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken betydelse finlandssvenska kvinnors upplevda nivå av stress, självkänsla och emotion management (att kunna hantera de egna känslorna) hade för deras förmåga att anpassa sig till en ny tillvaro i Schweiz. Utöver detta syftade studien att klargöra vilka överlappningar som fanns mellan self-efficacy och dimensionerna i Black, Mendenhall och Oddou (1991) modellen över internationell anpassning. Fyra olika skalor användes för att undersöka relationen mellan anpassningsförmåga och variablerna ovan. Resultatet baserat på 35 respondenter visade att anpassningsförmåga korrelerade både med självkänsla och self-efficacy (tilltro till sin egen förmåga). Kvinnorna skattade anpassningen till livet i Schweiz som ringa krävande, hade låga stressupplevelser och en god självkänsla. Kvinnornas emotion management, var likaledes god. Resultaten bidrar till en bättre förståelse av anpassningsprocessen i ett annat land än det egna hemlandet för att underlätta omställningen.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Engelberg (Handledare) & Ulf Holmberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • anpassningsförmåga
  • upplevelse av stress
  • självkänsla
  • emotion management

  Citera det här

  '