Vad betyder mest för barns motoriska utveckling? En studie om skillnaderna mellan storstadsmiljö och landsortsmiljö

 • Per Löfdahl
 • Bernt Håkansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att undersöka om uppväxtmiljön har någon betydelse för barns motoriska utveckling. För att ta reda på detta har vi valt ut fyra skolor. Två skolor i en större stad och två skolor på landsbygden. Undersökningsgruppen är barn, 10 år, och för att ta reda på deras motoriska färdigheter har vi använt oss av ett observationsschema, MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning). I vår kvalitativa undersökning har vi arbetat med en strukturerad observation. Vi har också genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur barnen tar sig till och från skolan och hur aktiva de är på sin fritid. I det teoretiska avsnittet presenterar vi vad forskningen säger om motorik och vilken roll miljön har för barnets motoriska utveckling.

  Vad forskningen poängterar är vikten av att det ges möjlighet till fysisk stimulering för att utveckla god motorik. Om barnet växer upp i en miljö där de har nära tillgång till natur och fria ytor, finns det goda förutsättningar att utveckla motoriken.

  Resultatet av vår undersökning visar att eleverna i storstaden behärskar de grovmotoriska rörelserna bättre än eleverna från landsorten, vilket således inte borde vara fallet. Slutsatsen är att eleverna genom sina idrottsaktiviteter tränar sin motorik, samt vikten av att pedagogerna aktivt arbetar med motorisk träning.

  Tilldelningsdatum2008-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '