Vad blir det för mat?
: En enkätstudie om de stigande matprisernas påverkan på konsumentens matval och matvärderingar

  • Josefin Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den stigande inflationen med start 2022 har lett till höjda matpriser, något som varit märkbart hos både livsmedelsproducenter och konsumenter. Utifrån detta är det intressant att undersöka hur både matval och matvanor samt värderingar kopplade till mat har påverkats av dessa förändringar. Syftet med studien var att undersöka om och hur inflationen och de stigande matpriserna har påverkat konsumentens matval och värderingar kopplade till mat.
Metoden för datainsamlingen skedde via en enkät som skapades i Google formulär och som delades in i 3 fokusområden: konsumentens matval i livsmedelsbutiken, matvanor i hemmet och värderingar kopplade till mat. Enkäten bestod av både kvantitativa slutna frågor och kvalitativa öppna frågor där respondenten fick svara med sina egna ord. Enkäten publicerades under en vecka på sociala medier (Facebook, Linkedin, Instagram).
Resultatet visade hur inflationen och de stigande matpriserna gett konsumenten en ökad medvetenhet kopplat till de matval som gjordes i livsmedelsbutiken. Konsumenterna valde i större utsträckning matvaror med kampanjpriser, bytte till billigare livsmedelsalternativ, handlade mindre av färsk frukt och grönt, samt att de ofta valde större förpackningar. När det gällde matvanor i hemmet visade resultatet att många respondenter sparade på sina rester till dagen efter eller till matlådor, samt att man inte unnar sig lika mycket som tidigare. Resultatet kopplat till värderingar och mat visade hur en ökad medvetenhet lett till att konsumenten försöker balansera sina matval mellan matbudget och sina värderingar.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Nyberg (Handledare) & Karin Wendin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsvetenskap (40103)

Nyckelord

  • matprisers utveckling
  • konsumentvärderingar
  • matvanor
  • matval
  • beteenden
  • inflation

Citera det här

'