Vad föräldrarna uppskattade på montessoriförskolor - jämförelse mellan montessoriförskolor och kommunala förskolor

 • Joanna Gerdel Hansson
 • Isabell Wretmalm

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen presenterar en undersökning om varför föräldrarna valde montessoriförskola till sina barn. Undersökningen gjordes bland 16 föräldrar på två montessoriförskolor i södra Sverige. Föräldrarna svarade muntligt och skriftligt på frågor kring sina val av montessoriförskola. Författarnas syfte var att se vad föräldrarna uppskattade på montessoriförskolan och jämföra detta med den kommunala förskolan. Metod i analysen är kvalitativ och kvantitativ. Resultatet visade att föräldrarnas huvudskäl till valet av montessoriförskolan har varit montessoripedagogiken och montessoriförskolans goda rykte. Även fysisk och psykisk miljö på förskolan, praktiska skäl och egna erfarenheter påverkade detta val.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '