Vad har lärare för inställning till laborativ matematik? - en intervjustudie

 • Tina Hansson
 • Hanna Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka tio lärares inställning till laborativ matematik och om den skiljer sig åt beroende på vilken åldersgrupp de undervisar.

  Under vår tid som lärarstudenter har vi reflekterat över att det vi lär och läser inte alltid stämmer överrens med det vi möter i verkligheten. När det gäller ämnet matematik har vi under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) sett tendenser till att undervisningen ofta styrs av ett läromedel. Vi har även sett hur den kreativa undervisningen dalar i takt med att eleverna blir äldre. För att få reda på om våra erfarenheter stämde läste vi litteratur med fokus på laborativ matematik. Detta resulterade i en litteraturgenomgång och en kvalitativ intervjustudie. I studien medverkar sex lärare verksamma i årskurs två och fyra verksamma i årskurs fem. Studien utgår från följande frågeställningar. Vad har lärare för inställning till matematikämnet? Hur ser lärares matematikundervisning ut beroende på vilken åldersgrupp de undervisar? Hur stor roll får den laborativa matematiken i lärares undervisning? Resultatet visar skillnader i lärarnas sätt att undervisa. Det laborativa arbetssättet får större utrymme i årskurs två än i årskurs fem. Det visar också att lärarens egna erfarenheter av matematik från egen skoltid har betydelse för hur undervisningen ser ut.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '