"Vad hette det?"
: en undersökning av elevers kommunikationsstrategier i engelska

 • Annica Esbjörnsson
 • Johanna Mahoney

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi har undersökt vilka kommunikationsstrategier elever på högstadiet använder i engelska. Vi diskuterar olika forskares indelningar av kommunikationsstrategier och i vår undersökning har vi valt att utgå från den som Corder (1978) använder, dock med några ändringar. Vi diskuterar även några teorier inom forskningen om andraspråksinlärning där vikten av elevers deltagande i kommunikationen på lektionerna ges olika vikt. Resultatet av vår undersökning är att eleverna använder flera olika kommunikationsstrategier, men att några, som språkbyte och gissning, förekommer oftare än andra. Valet av kommunikationsstrategi får olika konsekvenser för klassrumskommunikationen: vissa strategier håller samtalet vid liv, medan andra gör att det avstannar helt. I vår undersökning fann vi att den starkast avgörande faktorn vid val av kommunikationsstrategi var läraren. Genom att själv använda vissa strategier och tillåta elevernas användning av dessa så görs några kommunikationsstrategier mer tillgängliga än andra. I vår undersökning var språkbyte och gissning vanligast eftersom läraren tillät och uppmuntrade detta. Genom läroplanens (Lpo 94) generösa tolkningsutrymme är det upp till varje lärare att bestämma vilka kommunikationsstrategier som ska gälla i hans eller hennes klassrum och det leder till att olika lärare kan skapa klassrum där specialla strategier råder.

  Tilldelningsdatum2010-maj-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMargreth Johansson (Handledare) & Christina Gullin (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • andraspråksinlärning
  • engelska
  • kommunikation
  • kommunikationsstrategier

  Citera det här

  '