Vad innebär lässvårigheter?

 • Annette Lilja
 • Maria Sjölander

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen beskriver en kartläggning av stödåtgärder och utredningar vid lässvårigheter. I litteraturgenomgången belyser vi vad läsning är, vad som definierar lässvårigheter, orsaker och bakomliggande faktorer. Ett kapitel beskriver metodik kring lässvårigheter. Vårt syfte är att belysa och skapa en kunskapsfront som gäller stöd till elever som har lässvårigheter. I vår intervjuundersökning deltog 10 specialpedagoger, en lågstadielärare och en skolpsykolog. Resultatet av undersökningen visar att respondenterna tycker det är viktigt att få eleverna delaktiga, utgå från elevernas starka och positiva sidor och egenskaper samt få föräldrarna att bli delaktiga. Respondenterna poängterar även betydelsen av bred kunskap hos berörda, handlingsplanen för språkutvecklingen och den kontinuerliga kontrollen av elevernas läs- och språkkunskaper.

  .

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '