Vad kännetecknar ett pedagogiskt ledarskap?
: ur ett elev- och lärarperspektiv

 • Johanna Håkansson
 • Malin Dahlquist

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Undersökningen handlar om ledarskap och vad som kännetecknar ett pedagogiskt ledarskap både ur ett lärarperspektiv och ur ett elevperspektiv. Genom litteratur belyses olika ledarstilar, hur lärarrollen har förändrats samt definitioner av ett gott ledarskap.  Studiens syfte är att ta reda på vad elev och lärare ansåg att ett gott ledarskap innefattar. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med lärare där de framhäver elev – lärare relationer, ämneskunskaper och hur intagandet av olika ledarskapsroller är essentiella delar i ledarskapet. Ur elevernas synvinkel, genom en kvalitativ enkät, poängteras egenskaper så som snäll men lite sträng och omtänksamhet samt att en lärare ska vara bra på att förklara på olika sätt så att alla elever förstår vad som krävs av dem. Önskvärt från elever är även en varierad undervisning där alla elevers olika inlärningsstilar kan gå till mötes och därigenom blir undervisningen inspirerande för eleverna.

  Tilldelningsdatum2010-nov.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePer-Ola Holmquist (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • ledarskap
  • lärarkompetenser
  • individrelationer

  Citera det här

  '