Vad kan få Karlstad att källsortera mer avfall?
: En jämförande studie av fyra kommuner

  • Monica Coruña

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att utvärdera avfallshanteringssystemet i Karlstads kommun och identifiera eventuella brister eller förbättringsområden inför övergången av förpackningsinsamlingen till kommunalt ansvar år 2024. För detta ändamål jämfördes Karlstad med de tre kommuner som av Avfall Sverige rankas som de bästa avfallskommunerna, Osby, Östra Göinge och Kristianstad. Jämförelsen utfördes genom att analysera varje kommuns avfallshanteringssystem samt resultatet av de plockanalyser som specialiserade företag utfört på uppdrag av dessa kommuner.

Vidare ifrågasätts det om det kan finnas andra faktorer som bör övervägas för att sammansätta en lista över de bästa avfallskommunerna. Genom att analysera tidigare plockanalyser framkommer det att dessa kommuner har lyckats förbättra sig avseende minskning av avfallsvolymerna och ökad källsortering. Av den anledningen har åtgärderna i dessa kommuner undersökts för att kunna erbjuda en förebild för Karlstad.

De åtgärder som Karlstads kommun borde vidta för att förbättra sitt avfallshanteringssystem inkluderar att se över sin avfallstaxa för att göra den mer miljöstyrd, att ändra sophämtningssystemet för villahushåll till fastighetsnära insamling för förpackningar, att ytterligare främja avsnittet om avfallshantering på Karlstads Energis webbplats och att satsa på utbildnings- och informationsåtgärder, såsom anställning av miljövärdar.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCamilla Halvardsson (Handledare), Lisa Dessborn (Handledare) & Britt-Marie Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • källsortering
  • hushållsavfall
  • förpackningar
  • plockanalys
  • avfallshantering

Citera det här

'