Vad kan slöjden bidra med i kunskapssamhället? – en undersökning om sambandet mellan slöjden och yrkeslivets problemlösning

 • Marina Jönsson
 • Siv Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetets huvudsakliga del har varit att undersöka om slöjdens praktiska problemlösning används i kunskapssamhällets yrken. Vi har sedan gjort en direkt koppling till slöjdens problemlösning. För att ge läsaren en inblick i begreppen har vi ägnat mycket plats till definitionen av slöjd, problemlösning och kunskapssamhället. Metoden vi har använt är en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Resultatet i vår studie visade att problemlösning var vanligt förekommande i våra informanters yrken men ingen kunde se ett samband mellan slöjdens problemlösning och yrkeslivets problemlösning. Vi valde att spara frågorna om slöjd till sist för att informanterna först skulle svara på problemlösning i allmänhet. Problemlösning i slöjd är en central och viktig kunskap och inskriven i läroplanen för skolan. Om problemlösning används i kunskapssamhällets yrken i så stor utsträckning som vår studie visar, har slöjdens kunskaper kanske mer betydelse i skolan än vad många anser idag och behöver göras mer synlig. Kunskap är ofta indelad i ett teoretiskt och ett praktiskt synsätt. Det samhället betraktar som mer värdefull kunskap är kopplad till teoretisk kunskap. Slöjden ses ofta som enbart praktisk och anses inte användbar i kunskapssamhället och har därför också lägre status.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '