Vad krväs för att lsäa det här? - Läsutveckling ur ett variationsteoretiskt perspektiv

 • Nicol Blinkowska
 • Annmarie Brandstädter

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att studera det intentionella lärandet ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Olika undervisningsmetoder står därför inte i fokus även om dessa kan ha en inverkan på elevers lärande. Frågeställningarna fokuserar på om det som lärarna avsett med lektionerna verkligen var det som eleverna erbjöds lära sig samt vilka möjligheter till lärande som erbjudits eleverna. I detta arbete hämtas objektet för lärandet inom ramen för svenskämnet, närmare bestämt ordbilder. Två forskningslektioner har planerats, utförts och analyserats ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Variation, urskiljning och samtidighet är arbetets centrala begrepp. Metoden för studien är learning study. Resultatet av studien visade bland annat på att eleverna i den andra lektionen hade tagit ett kvalitativt språng gällande utvecklingen av sin förmåga i förhållande till lärandeobjektet. Förhoppningen är att denna forskningsinsats kan bidra till utvecklingen av en teori och metod för kompetens-utveckling av lärare. På längre sikt kan kanske likartad forskning möjligtvis leda till en utveckling av själva skolan.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '