Vad möjliggör den interaktiva skrivtavlan i undervisningen?
Lärarens förhållande till en artefakts meningserbjudanden

 • Andersson Andersson
 • Elina Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien behandlar lärares förhållningssätt till den interaktiva skrivtavlan som artefakt i matematikundervisningen. Syftet är att, genom videobservation och intervju med tre lärare, se vilka potentiella nya möjligheter den interaktiva skrivtavlan genererar till och varför lärarna väljer att arbeta med den under matematiklektioner. Vårt fokus ligger på artefaktens relation till lärandet samt tidsaspekten. Materialet bearbetades utifrån ett sociokulturellt perspektiv där fokus låg på lärares och elevers samspel med den interaktiva skrivtavlan som artefakt. Vi har även sett till lärarnas användande i relation till begreppet meningserbjudande, affordance. Resultat visar på att grundutbildning och fortsatt fortbildning är betydande för att kunna använda den interaktiva skrivtavlan på bästa sätt. Den interaktiva skrivtavlan genererar till ökad elevdelaktighet då samtalet kring vad som händer på tavlan står i fokus. Tiden läraren har under en lektion, läggs på elevers lärande och det är en medierande artefakt som oftast fungerar ur ett tekniskt perspektiv, trots att det ibland krånglar.

  Tilldelningsdatum2013-mars-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnders Eklöf (Handledare) & Ingemar Holgersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • sociokulturellt
  • utbildning
  • artefakt
  • interaktiv skrivtavla
  • meningserbjudande

  Citera det här

  '