Vad motiverar elever i skolarbetet? – en studie om elevers uppfattningar kring motivation i skolarbetet

 • Emelie Sörensson
 • Ylva Tykesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbete var att få en ökad kunskap om och förståelse för vad som motiverar eleverna i skolarbetet. Inledningsvis gjorde vi en litteraturfördjupning inom området och fördjupade oss i begreppet motivation, olika teorier om motivation och vad läroplanen säger om området. För att få ökad kunskap och förståelse delade vi ut 81 stycken enkäter i årskurs tre och sex. För att få en ytterligare förståelse genomförde vi 12 stycken intervjuer.

  Resultatet visar att det är positiv uppmuntran, belöning, varierade arbetsuppgifter och skolan i allmänhet som eleverna i undersökningen anser som motiverande faktorer i skolarbete. Uppmuntran och belöning är också faktorer som litteraturen tar upp som motiverande faktorer. I enkätundersökningen gav eleverna också olika förslag att på hur de skulle vilja bli motiverade i skolarbetet som till exempel: få längre rast, mer varierande arbetsuppgifter, använda datorn mer och fler belöningar och tävlingar.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '