Vad påverkar det privata pensionssparandet?
: en kvantitativ studie angående den minskade avdragsrätten 2015

 • Erika Eliasson
 • Linnea Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att hitta samband mellan de demografiska faktorerna och en förändring i det privata pensionssparandet år 2015.

  Teoretisk och empirisk metod: Forskningsstrategin för denna studie har varit av kvantitaiv form, med en hypotetisk deduktiv ansats. En enkätundersökning låg till grund för insamling av empirin i denna forskning. Målgruppen för respondenterna var mellan 20-65 år, då det anses till största del vara dessa som pensionssparar. Enkäten bestod till största del utav frågor med alternativ som respondenterna fick fylla i.

  Resultat och Slutsats: Resultatet av denna forskning visar hur vissa av demografiska faktorer påverkar personers privata pensionssparande och även hur de agerat efter förändringen av avdragsrätt. De demografiska faktorer som kan påvisas påverka är en persons ålder och inkomst. Det fanns ett positivt samband mellan stigande ålder och summa pensionssparande och stigande inkomst och summa pensionssparande. Åldern och inkomsten sågs även påverka hur individer valde att ändra pensionssparandet efter ändringen i avdragsrätt.

  Tilldelningsdatum2015-okt.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Jankensgård (Handledare) & Emil Numminen (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • rationellt beteende
  • demografiska faktorer

  Citera det här

  '