Vad ska jag tro på?
: - En kvalitativ studie av religionsämnets förändring och gymnasieelevers attityder till ämnet.

 • Josefin Gunnarsson
 • Anna Wallentheim

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Religionsämnet har genomgått stora förändringar de senaste 100 åren, från att ha varit ett konfessionellt kristendomsämne till att ha blivit ett ämne präglat av förståelse för andras kulturer och livsåskådningar samt etik. Ämnet väcker många reaktioner och elever i gymnasieskolan har många åsikter kring ämnets innehåll och nytta. Syftet med denna studie är att undersöka hur ämnet har förändrats genom att studera olika kursplaner. Vad som påverkat dessa förändringar kommer också att granskas. Att ta reda på hur dagens gymnasieelever ser på religionsämnet är också en del av denna studie. Studien bygger på textanalys av kursplaner och tidigare forskning samt gruppintervjuer av elever i årskurs tre på gymnasiet. Resultatet visar att religionsämnet har gått från att ha varit ett fostrande ämne i ren kristendom till att ha blivit ett ämne som behandlar flera världsreligioner, livsfrågor samt etik och moral. Eleverna finner ämnet relevant och intressant. De anser sig ha nytta av ämnet som bidrar med förståelse och motverkar fördomar.Ämnesord: Religion, religionskunskap, elevers attityd, kursplan, Gy 11.

  Tilldelningsdatum2011-mars-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMats Bergenhorn (Handledare) & AnnaClara Törnqvist (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '