- Vad ska vi läsa, Fröken? - en undersökning om hur pedagoger använder skönlitteratur för att främja läs- och skrivinlärningen

 • Malin Björkander
 • Irene Eliasson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen behandlar skönlitteraturens användning i läs- och skrivinlärningen. Syftet med den kvalitativa undersökningen är att se i vilken omfattning ett antal pedagoger använder sig av skönlitteratur i läs- och skrivinlärningen i årskurs ett. Undersökningen baseras på sex kvalitativa intervjuer med pedagoger vid fyra olika skolor. Syftet är att undersöka om man i praktiken använder sig av skönlitteratur för att främja läs- och skrivinlärningen vilket den av oss refererade litteraturen i uppsatsen förespråkar. Litteraturen framhåller vikten av att arbeta med skönlitterära texter för att främja läs- och skrivinlärning. Fördjupningen i litteraturen samt intervjuerna visar att skönlitteraturen i läs- och skrivinlärningen har en given plats i skolan. Litteraturgenomgången visar på en mängd olika arbetssätt att använda sig av skönlitteraturen. Denna variation användes inte på alla skolor, vilket vi anser hade främjat läs- och skrivinlärningen.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '