Val av kapitalbudgeteringstekniker
: en studie om hur socioemotional wealth påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag

 • Lina Börjesson
 • Rebecka Rutersten

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur socioemotional wealth (SEW) påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker inom små och medelstora svenska familjeföretag. Genom att applicera SEW som ett förklarande koncept för hur familjeföretag agerar vid investeringsbeslut besvaras efterfrågan av att undersöka vad som påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker. Att undersöka orsaken bakom valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag är betydande eftersom resultat från liknande studier inom icke-familjeföretag inte är applicerbart inom familjeföretag.

 

SEW är ett flerdimensionellt koncept som syftar till att förklara familjeföretags annorlunda beteende utifrån att familjen prioriterar emotionella aspekter över finansiella aspekter. Valet av kapitalbudgeteringstekniker undersöks i förhållande till de tre mest framträdande dimensionerna av SEW: kontroll och inflytande, sociala nätverk samt föra familjeföretaget vidare.

 

Forskningmodellen testades på ett stickprov av 71 verkställande direktörer i svenska små och medelstora familjeföretag. Efter genomförda analyser framgår det att en hög grad av kontroll och inflytande och sociala nätverk påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag. De båda dimensionerna leder till att investeringsbeslut grundas utifrån magkänsla som klassificeras som en osofistikerad teknik. I kontrast med tidigare forskning påvisar resultatet att en hög grad av kontroll och inflytande medför att beslutsfattande kring investeringar grundas utifrån de sofistikerade teknikerna. Vidare påvisas även signifikanta skillnader mellan en hög och låg grad av de olika dimensionerna av SEW och användningen av sofistikerade eller osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker.

Tilldelningsdatum2020-mars-05
OriginalspråkSvenska
HandledareZahida Sarwary (Handledare), Heléne Tjärnemo (Examinator) & Anamaria Cociorva (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • familjeföretag
 • socioemotional wealth
 • kapitalbudgeteringstekniker
 • sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker
 • osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker
 • investeringar

Citera det här

'