Val av redovisningsvaluta
: en undersökning av svenska och danska börsnoterade företag

 • Fredrik Håkansson
 • Michael Ohlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Möjligheten till val av redovisningsvaluta i Sverige och Danmark har funnits

  sedan år 2001 respektive år 1999. En undersökning som gjordes år 1997 i

  Sverige visade behov för företagen att redovisa i annan relevant valuta. Hur

  många som idag gått över till annan valuta och varför finns det ingen

  undersökning på och vårt syfte med uppsatsen är att förklara företagens val av

  redovisningsvaluta.

  Vi har gjort en dokumentundersökning som omfattar företag på Stockholmsoch

  Köpenhamnbörsen med säte i respektive land. Institutionell teori ligger

  till grund för de hypoteser som bildas. Den informella påtryckningen är från

  intressenter vilka påverkar företagen på olika vis och olika mycket. Vi har

  valt att granska årsredovisningar för att öka antalet i målpopulationen.

  Bortfallet var lågt eftersom årsredovisningar är offentliga handlingar och

  lättillgängliga.

  Vi har gjort olika statistiska tester för att leta samband för att förklara val av

  redovisningsvaluta och enligt våra svar finns tendenser till att storleken på

  företaget och revisionsfirma har betydelse för valet av redovisningsvaluta.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '