Valet av kapitalbudgeteringstekniker
: en kvalitativ studie av svenska stora företag med legitimitet som en bakomliggande faktor

 • Adelina Berisha
 • Kaltrina Berisha

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien syftar till att få en djupare förståelse över hur investeringsmålet påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker i svenska stora företag med legitimitet som en bakomliggande faktor. Vidare är syftet med studien således att undersöka om legitimitet kan vara en avgörande faktor vid valet av kapitalbudgeteringstekniker. I avsikt att besvara syftet med denna studie har 5 respondenter som är delaktiga i investeringsbeslut intervjuats i 5 stora svenska företag. Resultatet visar att valet av kapitalbudgeteringstekniker varierar beroende på investeringsmålet. Vidare visar studien att legitimitet har en stor effekt på beslutsfattarnas val av kapitalbudgetringstekniker. 

  Tilldelningsdatum2019-juli-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnamaria Cociorva (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Bank och finans

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • kapitalbudgeteringstekniker
  • sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker
  • osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker
  • investering
  • intressenter
  • legitimitet
  • kvalitativ studie

  Citera det här

  '