Var ligger kärleken till nationen?
: En jämförelse av tre tyska kursplaner i samhällskunskap

  • Mats Eriksson
  • Christoffer Sauer

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med arbetet är att klargöra den regionala platsens påverkan på tre tyska kursplaner i samhällskunskap på gymnasienivå. Ämnet visar skillnader på olika platser inom samma land utifrån förväntad framtid. Tidigare forskning beskriver forskningsläget i svensk läroplansteori, tysk endast ytligt. Arbetet ämnar utveckla bilden av tysk samhällskunskap. Kursplanerna analyseras med Anders Stig Christensens förklaring av fyra olika demokratimodeller med syftet att utläsa utifrån Bauman och Habermas begrepp om senmodernitet. Resultatet visar på vitt skilda framtidsbilder av samhället. Slutligen sammanfattas arbetets olika delar och kommer fram till, likt tidigare forskning visat, att kursplanerna anpassas efter samhällets behov.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • kursplan
  • samhällskunskap
  • demokratimodeller
  • plats
  • tid

Citera det här

'