Varför är det så många elever som inte uppnår målen i matematik i årskurs 3?

 • Silvia Husar
 • Helena Stenqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete fokuseras på sambanden i matematikundervisningen och varför många elever inte uppnår målen i matematik. Vi har valt den kvalitativa intervjun och vi har intervjuat tre lärare och två av deras elever. Syftet med detta har varit att dels få en inblick i hur undervisningen ser ut i skolorna och dels hur eleverna upplever ämnet. Vår problemprecisering belyser vad som är viktig att tänka på vid undervisningen i matematik. I litteraturgenomgången belyses olika delar i undervisningen såsom språkets betydelse, motivation, lärarens profession, individualiseringen samt arbetet med matematikboken. I analysen framkommer att samtliga lärare utgår från boken i undervisningen och att eleverna har förståelse för de fyra olika räknesätten. Eleverna visade dock att de hade svårt att koppla matematiken till vardagen vilket vi har lyft i vår diskussion.

  Tilldelningsdatum2010-maj-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlotte Lindner (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • matematikundervisning
  • matematikspråk
  • matematikbok
  • lärare
  • elever
  • kommunikation

  Citera det här

  '