Varför är företagren inte intresserad av vad revisorn gör? - Förväntningsgapet mellan företagaren och revisorn

 • Sofia Josephson
 • Mikaela Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Alla säger att företagarna är okunniga om vad revisorernas arbete går ut på, men ingen säger varför! Forskare har konstaterat att förväntningsgapet mellan företagare och revisorer beror på företagarnas okunskap och att man skall förminska det med mer information. Vi har valt att gå bakom förväntningsgapet för att se vilka faktorer som styr företagarnas ointresse för revisorernas arbete. Utifrån tidigare forskning har vi skapat oss förståelse för ämnet och utformat en egen teori. Vi har skapat en modell för att förklara företagarnas ointresse för revisorernas arbete, vi tror det är faktorerna omedveten okunskap, revisorn – ett starkt varumärke, värderingar, lagar och regler, media, engagemang och alternativkostnad som styr företagarnas ointresse. Enligt vår studie har vi kommit fram till att det är företagarnas omedvetna okunskap, engagemang och lagar och regler som styr företagarnas ointresse för revisorernas arbete. Det betyder att hur mycket man än informerar företagarna om vad revisorernas arbete går ut på, lyssnar de ändå inte. Det går inte att informera någon som inte är intresserad av att lyssna. Eftersom företagarna inte är mottagliga för information går det alltså inte att förminska förväntningsgapet genom mer information.

  Tilldelningsdatum2007-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '