Varför alla dessa läxor? En studie över några lärares syn på läxan och dess syfte

 • Lena Ahmad
 • Jessica Berlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie handlar om hur lärare uppfattar läxor och dess betydelse för lärande. Studien, som är en kvalitativ undersökning, är baserad på nio lärare som undervisar på gymnasiet i skilda ämnen och med olika antal års erfarenhet av läraryrket. Det pågår en debatt i skolvärlden idag ifall läxor är nödvändiga eller inte. Eftersom debatten främst riktar sig till grundskolan valde vi att lyfta den till gymnasial nivå. Vi har med hjälp av litteratur och lärares medverkan i intervjuer kommit fram till olika orsaker till varför lärare ger läxor. Lärarna i studien ger framförallt läxor i förberedande, repeterande och reflekterande syfte. Andra syften som kom fram i studien var att läxor var väsentliga då de lär eleven att ta eget ansvar samt att läxor är till hjälp för att befästa kunskap.

  Tilldelningsdatum2005-jan-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '