Varför besöka naturreservat?
: en studie om besökare i Skurugata och Stuverydsbäcken

  • Jönsson Morgan

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Naturreservat är den vanligaste formen av skyddad natur i Sverige. Många naturreservat bildas med målet att bevara skyddsvärda arter. Vissa naturreservat har fler besökare än andra, detta leder till intressanta frågor om varför. Vad motiverar folk att besöka ett naturreservat? Denna undersökning är gjord i två som innehåller raviner och som därmed har relativt lika estetiska upplevelsevärden. I undersökningen har besökare räknats för att se hur många som besökt naturreservaten under två dagar. Studien består också av en enkätundersökning där enkäter delats ut till besökarna i båda naturreservaten. Frågorna i enkäterna handlade om vad som motiverar besökarna att ta sig till naturreservaten, om hur de tog sig dit samt hur besökarna fick kännedom om naturreservaten. Trots att besökarna enligt svaren i enkäterna tycktes nöjda med sina besök samt verkar ha samma motiveringar till sina besök, hade Skurugata fler besökare än Stuverydsbäcken. Oersaken till detta tros bero på att Skurugata är ett mer känt naturreservat än Stuverydsbäcken.

Tilldelningsdatum2020-okt.-02
OriginalspråkSvenska
HandledareBeery Thomas (Handledare), Svensson Nils-Olof (Handledare) & Regnell Joachim (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan naturvetenskap (107)
  • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

Nyckelord

  • besöksstatistik i naturreservat
  • friluftsliv
  • naturreservat
  • besöksmotiveringar
  • landskapsvetenskap

Citera det här

'