Varför blir det dag och natt? - en undersökning om yngre elevers tankar och föreställningar

 • Anette Lundqvist
 • Carl Slettengren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I vårt arbete har syftet varit att undersöka elevers tankar och föreställningar kring det naturvetenskapliga fenomenet dag och natt samt hur elevernas tankar och förställningar påverkas genom medverkan vid ett inlärningstillfälle. Undersökningen har genomförts med hjälp av två intervjutillfällen, före och efter en undervisningssekvens. De 15 elever undersökningen omfattat är mellan elva och tolv år gamla. Eleverna går på två olika skolor, tre av dem läser efter grundsärskolans kursplan medan resterande tolv läser efter grundskolans kursplan. Svaren som framkommit vid intervjuerna har kategoriserats från A-F. A är den kategori som motsvarar mer fantasifulla svar medan F är den kategori som innefattar med preciserade förklaringar.

  Vår undersökning har visat att eleverna grundar sin kunskap på de tankar och föreställningar de har av tidigare erfarenheter. Vid andra intervjutillfället framkom att eleverna utvecklat sina föreställningar och förflyttat sig till mer preciserade och kunskapsriktiga kategorier. Endast ett fåtal elever har vid andra intervjutillfället hållit fast vid gamla tankar och föreställningar. En elev har förflyttat sig till en lägre kategori.

  Tilldelningsdatum2006-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '