”Varför gör vi så här?” - en studie i hur man genom reflektion över den egna undervisningen kan öka elevernas möjligheter till lärande

 • Anna Nilsson
 • Lina Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att se hur man genom reflektion över den egna undervisningen kan öka elevernas möjligheter till lärande. Metoden för arbetet har varit lesson study, en forskningsmetod som syftar till att utveckla undervisningen direkt i klassrummet. Studiens tillvägagångssätt innebar att en lektion planerades och genomfördes med likhetstecknet som lärandeobjekt. Efter lektionen problematiserades den och en ny, omarbetad lektion tog form. Även denna lektion analyserades och sattes i relation till den första lektionen utifrån teorier om lärande. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet grundade sig i det sociokulturella perspektivet. Forskningsöversikten behandlar matematikämnet utifrån ett didaktiskt förhållningssätt. Vi menar att studiens resultat är intressant eftersom det visar hur pedagoger genom att reflektera över den egna praktiken kan öka elevernas möjligheter till lärande.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '