Varför just teater och drama?

 • Jessica Hallberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens övergripande syfte är att få vetskap om varför elever väljer att gå teater- och dramainriktningen på det estetiska programmet på gymnasieskolan. Jag har genom min litteraturstudie dragit slutsatserna att teater och drama är ett bra verktyg för att nå personlig utveckling, tillit och trygghet hos individen och i gruppen, social kompetens, kommunikativ förmåga samt kognitiv kompetens hos individer. Drama används som redskap för utveckling av individens inre egenskaper och för gruppens välmående samt som ett förberedande steg till teater. Studien är en fallstudie där jag intervjuat tio elever som går den teater- och dramapedagogiska inriktningen på det estetiska programmet. Resultatet av min studie visar att motiven till varför elever väljer att gå denna utbildning kan delas in i tre inriktningar av anledningar och skäl. En av anledningarna visade sig vara att det var roligt. Teatern i sig själv samt personlig utveckling uppvisade sig vara de andra motiven. Genom att analysera den betydelse eleverna gav ordet ”roligt” gick det att urskilja tre olika innebörder; vilka är erfarenhetsmässigt, intressemässigt samt kombinationsmöjligheten med den teoretiska delen av utbildningen.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '