Varför NTA?
: En studie kring elevers och lärares syn på NTA som arbetssätt

 • Josefine Broberg
 • Adam Nilsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att undersöka om NTA, ett undervisningsmaterial som går ut på att tillhandahålla planeringar och material för praktisk NO-undervisning, skapar ett undersökande arbetssätt utifrån naturvetenskapens karaktär. Tidigare forskning är positiv till NTA-materialet men visar att ett undersökande arbetssätt inte blir en självklarhet. Genom en kvalitativ enkätundersökning i fyra skolklasser och intervjuer med två lärare, som undersöker elever och lärares syn på NTA-materialet, kommer vi fram till att ett undersökande arbetssätt är möjligt men att undervisande lärare aktivt måste se till att det sker.

  Tilldelningsdatum2018-feb.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLotta Leden (Handledare) & Lisa Dessborn (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • nta
  • no-didaktik
  • undersökande arbetssätt
  • naturvetenskapens karaktär
  • lärarperspektiv
  • elevperspektiv
  • teknik
  • fysik
  • kemi
  • biologi

  Citera det här

  '