“Varför skulle jag ha Facebook?”
: En kvalitativ studie om unga användares upplevelse av Facebook

 • Alicia Johansson
 • Julia Lundberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tecken på att Facebooks tillväxt har avtagit har varit synliga under en längre tid, men i början av februari 2022 kom nyheten att det totala antalet användare på Facebook har minskat för första gången sedan plattformen debuterade. Med anledning av den högaktuella karaktären av denna nyhet vid författandet av denna studie, i kombination med den ständigt föränderliga naturen av sociala nätverk, har denna studie undersökt orsakerna bakom det minskande användarantalet på Facebook idag bland individer mellan 13-30 år. Detta med avsikt att identifiera vilka faktorer som bör tas hänsyn till vid design av existerande- och framtida sociala nätverk. Den kvalitativa empirin insamlad från semistrukturerade intervjuer med åtta användare av Facebook har synliggjort ett mönster av gemensamma upplevelser av komplicerade interaktioner, avsaknad av en relevant algoritm, context collapse och ett förlorat socialt värde. Dessa gemensamma upplevelser har sedan använts som underlag i formuleringen av fyra designriktlinjer som ämnar att stödja designers i existerande och framtida design av sociala nätverk i syfte att förebygga minskande användarantal.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Mårten Pettersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Facebook
 • sociala nätverk
 • unga användare
 • minskat användarantal
 • användarupplevelse
 • förändring i användning
 • användargenererat innehåll
 • algoritm

Citera det här

'