Varför väljer ungdomar att dricka alkohol och använda droger

 • Veronica Hansson
 • Ann Ohlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Varför väljer ungdomar att dricka alkohol och att använda droger? Det är inget nytt och det hör ungdomstiden till att experimentera och prova. Syftet med studien var att undersöka om självkänsla och sensationssökande, via attityder, är orsaker till att ungdomar i övre tonåren (18-20 år) konsumerar alkohol och använder droger samt vilka effekter som eftersöks av deltagarna och deras tillvaro, ses också som möjliga faktorer för påverkan på både konsumtion och attityd. I studien deltog 166 elever ur avgångsklasser från olika inriktningar av gymnasieskolor i en medelstor stad i Sverige. Som mätinstrument användes till stor del standardiserade frågor ur Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningens årligen använda frågeformulär, Zuckermans ”Sensation Seeking Scale form V” dessa kompletterades med frågor för att mäta självkänsla och tillvaro. Resultatet av studien visar att det finns en påverkan på attityden från sensationssökande och självkänsla. Resultaten visar också att attityden har en påverkan på konsumtionen av både alkohol och droger. Föräldrarelationen har visat sig ha negativ samvariation med attityden till droger, men inte med attityd till alkohol. För att förhindra ungdomar att testa och exponera sig för ett missbruk bör alkoholens positiva effekter undersökas ytterligare för att ge svar på frågan om varför ungdomar dricker alkohol och för att ge uppslag till preventiva metoder.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '