Varför väljs försäkringsbolag x?
: en kvantitativ studie som analyserar vilka faktorer som förklarar försäkringstagares val av försäkringsbolag

 • Andreas Johansson
 • Oscar Torstensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den svenska försäkringsbranschen är gigantisk och det finns över 400 försäkringsbolag att välja mellan. Detta leder till hård konkurrens inom branschen, och försäkringsbolagen tvingas slåss om kunderna.Uppsatsens syfte är att analysera vilka försäkringsrelevanta faktorer som kan förklara försäkringstagares val av försäkringsbolag. Uppsatsen bygger på kvantitativ metod och en positivistisk infallsvinkel med en deduktiv ansats används.Uppsatsen indikerar att följande faktorer har positiv påverkan på försäkringstagare i valet av försäkringsbolag: Lågt pris på försäkringstjänsten, hög kvalitet på försäkringstjänsten, bra försäkringspersonal, lättåtkomligheten, starkt varumärke och banktjänstemäns påverkanEn medveten avgränsning som gjorts är att enbart fokusera på svenska privatpersoner, vilket lämnar utrymme för liknande forskning i ett globalt perspektiv. Ett förslag på fortsatt forskning är därför att analysera vilka faktorer som förklarar företags val av försäkringsbolag.Forskningen har varit begränsad inom försäkringsbranschen, såväl nationellt som internationellt. Mycket av tidigare forskning har fokuserat på befintliga kunder och hur de bibehålls. När det gäller vår inriktning är forskningen nästintill obefintlig. Vi hoppas att uppsatsen kan bidra med nyttig information till bland annat försäkringsbolag, då det torde vara av intresse för dem att veta vad som förklarar personers val av försäkringsbolag.

  Tilldelningsdatum2014-sep.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • försäkringsbransch
  • försäkringsbolag
  • försäkringstagare
  • försäkringsrelevanta faktorer
  • val
  • pris
  • personal
  • lättåtkomlighet
  • kvalitet
  • bolagsrykte
  • bankpersonal

  Citera det här

  '