Varför varierar förvaltningsrevisionens omfattning?

 • Sandra Darfelt
 • Anna Mendel
 • Frida Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Förvaltningsrevisionen är en mycket viktig del av revisionen, men förbisedd i forskningen. Vi vill med vår kandidatuppsats uppmärksamma förvaltningsrevisionen och vilka förhållanden i företaget som kan påverka förvaltningsrevisionens omfattning.

  De riktlinjer som gäller idag är utarbetade av FAR:s revisionskommitté och anger att förvaltningsrevisionens omfattning varierar från företag till företag som en följd av skillnader i förutsättningar och revisorns ambitioner och kompetens. Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer i företaget som påverkar förvaltningsrevisionens omfattning. Med hjälp av en egen teori vill vi förklara vilka faktorer i företaget som påverkar förvaltningsrevisionens omfattning, hur de påverkar och varför de påverkar.

  En revisor måste alltid iaktta god revisionssed, vilket innebär att revisorn alltid minst måste granska det som FAR angivit i RS. Om detta ses som förvaltningsrevisionens minimum kan dess maximum sägas vara när nyttan inte längre överstiger dess kostnad. Utöver detta minimum är det de olika faktorerna i företaget som avgör förvaltningsrevisionens faktiska omfattning.

  Vi har tagit fram två olika modeller som vi testade statistiskt med i en multipel regressionsanalys. Med hjälp av modellen förvaltningsrevisionens omfattning i timmar kan 33,1 procent av variationen förklaras och modellen förvaltningsrevisionens omfattning i förhållande till räkenskapsrevisionen kan förklara en vari

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '